امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - 10:35

Afrang Khabar

گزارش اختصاصی افرنگ خبر / لیسانسه های بیکار

لیسانسه های دم بخت که شغل هم ندارند

گزارش اختصاصی افرنگ خبر/ بازگشایی مدارس

ماه مهر و بوی کتاب و دفتر نو برای همه جذاب هست ، اما برای پدرو مادرای دهه نود شاید زیاد جذاب نباشد.

گزارش اختصاصی افرنگ خبر / لیسانسه های بیکار

گزارش اختصاصی افرنگ خبر / لیسانسه های بیکار

لیسانسه های دم بخت که شغل هم ندارند

لیسانسه های دم بخت که شغل هم ندارند

گزارش اختصاصی افرنگ خبر/ بازگشایی مدارس

گزارش اختصاصی افرنگ خبر/ بازگشایی مدارس

ماه مهر و بوی کتاب و دفتر نو برای همه جذاب هست ، اما برای پدرو مادرای دهه نود شاید زیاد جذاب نباشد.

ماه مهر و بوی کتاب و دفتر نو برای همه جذاب هست ، اما برای پدرو مادرای دهه نود شاید زیاد جذاب نباشد.

قرعه کشی یا لاتاری خودرویی؟

قرعه کشی یا لاتاری خودرویی؟

قرعه کشی سومین مرحله تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه چند روز قبل انجام و نتایج آن اعلام شد. قرعه کشی که رسانه های داخلی آن را به لاتاری خودرویی تشبیه کردند.

قرعه کشی سومین مرحله تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه چند روز قبل انجام و نتایج آن اعلام شد. قرعه کشی که رسانه های داخلی آن را به لاتاری خودرویی تشبیه کردند.

بافتینه و بافتسان دوباره در مدار تولید

بافتینه و بافتسان دوباره در مدار تولید

باوجود همه فشارهای وارده از سوی برخی جریان ها برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل، اما با ورود دستگاه قضا و دولت واحدهای تولیدی بافتینه و بافتسان پس از 50 روز تعطیلی دوباره به چرخه تولید بازگشتند

باوجود همه فشارهای وارده از سوی برخی جریان ها برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل، اما با ورود دستگاه قضا و دولت واحدهای تولیدی بافتینه و بافتسان پس از 50 روز تعطیلی دوباره به چرخه تولید بازگشتند

گزارش اختصاصی افرنگ خبر / از حکم حبس وزیر دولت دوازدهم تا ادامه حبس بورس

گزارش اختصاصی افرنگ خبر / از حکم حبس وزیر دولت دوازدهم تا ادامه حبس بورس

برخی اخبار حاکی از این است که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم و شاید اصلی ترین متهم حباب بورس سال ۱۳۹۹ محکومیت یک ساله گرفته است

برخی اخبار حاکی از این است که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم و شاید اصلی ترین متهم حباب بورس سال ۱۳۹۹ محکومیت یک ساله گرفته است

گزارش اختصاصی افرنگ خبر / پشت پرده تاج گذاری فدراسیون فوتبال

گزارش اختصاصی افرنگ خبر / پشت پرده تاج گذاری فدراسیون فوتبال

بازگشت «مهدی تاج» به ریاست فدراسیون فوتبال موج سهمگینی از واکنش های منفی به دنبال داشت و پرسش‌هایی درباره مسائل قضایی و مدیریتی او مطرح شده است.

بازگشت «مهدی تاج» به ریاست فدراسیون فوتبال موج سهمگینی از واکنش های منفی به دنبال داشت و پرسش‌هایی درباره مسائل قضایی و مدیریتی او مطرح شده است.