امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - 10:37

Afrang Khabar

کاسبی پررونق کاشت مو در یورو 2024

7 مورد فاجعه 4 مورد موفق

حذف سختگیری های صدور مجوزهای کسب و کار

سخنگوی دولت گفت: به پیشنهاد وزارت اقتصاد با هدف حذف سختگیری ها برای صدور مجوزهای کسب و کار، در حوزه گردشگری شرایط زائد حذف و سختگیری هایی که برای پایان خدمت برای کسب و کار بود اصلاح شد.

کاسبی پررونق کاشت مو در یورو 2024

کاسبی پررونق کاشت مو در یورو 2024

7 مورد فاجعه 4 مورد موفق

7 مورد فاجعه 4 مورد موفق

حذف سختگیری های صدور مجوزهای کسب و کار

حذف سختگیری های صدور مجوزهای کسب و کار

سخنگوی دولت گفت: به پیشنهاد وزارت اقتصاد با هدف حذف سختگیری ها برای صدور مجوزهای کسب و کار، در حوزه گردشگری شرایط زائد حذف و سختگیری هایی که برای پایان خدمت برای کسب و کار بود اصلاح شد.

سخنگوی دولت گفت: به پیشنهاد وزارت اقتصاد با هدف حذف سختگیری ها برای صدور مجوزهای کسب و کار، در حوزه گردشگری شرایط زائد حذف و سختگیری هایی که برای پایان خدمت برای کسب و کار بود اصلاح شد.

تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا

تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: تاکنون بیش از یک و نیم میلیون مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است که انتظار داریم تا پایان همین هفته این رقم به سه میلیون مجوز الکترونیک برسد.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: تاکنون بیش از یک و نیم میلیون مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است که انتظار داریم تا پایان همین هفته این رقم به سه میلیون مجوز الکترونیک برسد.

فرصت یک ماهه تبدیل مجوز‌های کاغذی به الکترونیکی

فرصت یک ماهه تبدیل مجوز‌های کاغذی به الکترونیکی

بر اساس اعلام درگاه ملی مجوز‌ها، همه مجوز‌های کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت الکترونیکی شوند.

بر اساس اعلام درگاه ملی مجوز‌ها، همه مجوز‌های کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت الکترونیکی شوند.

همه مجوز‌ها تا ۲۵ اردیبهشت الکترونیکی شوند

همه مجوز‌ها تا ۲۵ اردیبهشت الکترونیکی شوند

درگاه ملی مجوز‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:همه مجوز‌های کاغذی باید تا ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی شناسه یکتا نداشته باشد، از نظر قانون فاقدمجوز است

درگاه ملی مجوز‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:همه مجوز‌های کاغذی باید تا ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی شناسه یکتا نداشته باشد، از نظر قانون فاقدمجوز است

حذف بیش از ۲۰۰ هزار پروانه کسب کاغذی

حذف بیش از ۲۰۰ هزار پروانه کسب کاغذی

تا ۲۱ اسفند بیش از ۲۰۰ هزار شناسه یکتا برای پروانه های کسب‌ کاغذی و قدیمی از درگاه ملی مجوز‌ها به صورت غیرحضوری و رایگان صادر شد.

تا ۲۱ اسفند بیش از ۲۰۰ هزار شناسه یکتا برای پروانه های کسب‌ کاغذی و قدیمی از درگاه ملی مجوز‌ها به صورت غیرحضوری و رایگان صادر شد.