امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - 08:51

Afrang Khabar

1402/9/18 20:51

معاون قضائی ­دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کارانه پزشکان مشمول ۱۰ درصد مالیات می‌شود.

کارانه پزشکان مشمول ۱۰ درصد مالیات می‌شود

به گزارش افرنگ خبر /اعلائیان درباره رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای اختصاص مالیات به کارانه و عیدی پزشکان، افزود: سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای مقررکرده بود، در اجرای بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کارانه اعضای هیئت علمی بالینی و پزشکانی که به صورت تمام وقت خدمت می‌کنند، بر اساس ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقل، مشمول معادل ۱۰ درصد مالیات می‌شود.

وی ادامه داد: برخی از پزشکان شکایت کردند و این بخشنامه درهیئت عمومی دیوان­عدالت اداری مطرح شد، موافقان ابطال بخشنامه عقیده داشتند که در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ که سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیاتی را تعیین می‌کند، ​ عبارتی دارد که می‌گوید سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر درآمد افراد به استثنای عیدی و کارانه و این استثنا را حکم بر این می‌کنند که قانونگذار نظرش بر این بوده که کارانه از پرداخت مالیات معاف است و نباید مالیات گرفته شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت:​ مخالفان ابطال بخشنامه بر این تاکید داشتند که نظر قانونگذار در بند (و) تبصره ۱۲ در جهت تعیین اینکه چه درآمدی مشمول مالیات می‌شود یا نمی‌شود نبوده، چون در ماده (۱) و مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم این موارد را ذکر کرده است، اما آنچه در قانون بودجه اتفاق افتاده در راستای مواد (۸۴) و (۸۵) بوده که خواسته سقف مالیاتی کارمندان را تعیین کند و دیگر اینکه نرخ مالیات را مشخص کند.
وی تاکید کرد:​ بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کارانه اعضای هیئت بالینی و پزشکان تمام وقت مشمول ۱۰ درصد مالیات می‌شود و این رای از تاریخ صدورلازم الاجرا و دارای اعتبار است.

ارسال نظرات

نام

captcha

نظر شما